Excerpt: Meer dan een half miljoen foto’s naar het Drents Archief

17 november 2022

Het Drentse Persburo Melissen draagt zijn complete negatievencollectie over aan het Drents Archief. Het gaat om meer dan een half miljoen persfoto’s en foto’s voor agrarische bladen uit de periode van omstreeks 1985 tot 2007. Het grootste gedeelte heeft betrekking op Drenthe. Met deze overdracht blijft dit archief voor de toekomst behouden. Conservator Mark Goslinga van het Drents Archief is erg enthousiast over de collectie. Het gaat om uniek historisch beeldmateriaal over tal van facetten uit de geschiedenis van Drenthe van de afgelopen decennia. Persburo Melissen draagt ook alle auteursrechten over; zo kan het publiek zonder beperking en kosteloos over de foto’s beschikken. Overigens zal het, gezien de omvang van de collectie, een klus van vele jaren worden om de negatieven te scannen en te beschrijven, om ze uiteindelijk via internet toegankelijk te maken.

Over Persburo Melissen

Persburo Melissen leverde decennia lang foto’s aan het Nieuwsblad van het Noorden, de Drents Groninger Pers, Boompers, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en ANP. Daarnaast voorzagen ze meerdere landelijke agrarische weekbladen van foto’s. Jacob Melissen heeft zelf altijd gefotografeerd, terwijl zijn echtgenote Warna Speelman de manager van het bedrijf was. In de loop der jaren hebben ze meerdere andere fotografen in dienst gehad, zoals Peter Kuiper, Tonnie Veenstra, Peter Wassing, Wilbert Bijzitter, Remco Veurink en Jan Bouwman.

Jacob Melissen heeft het vak niet van een vreemde: zijn vader Tabertus Melissen was vanaf eind jaren 30 actief als fotograaf van vee en paarden op keuringen en concoursen hippique. Jacob Melissen was rond 1970 enige tijd in de leer bij Persfotobureau Derk van der Veen in Groningen. In 1974 nam hij de zaak van zijn vader over. Aanvankelijk was dit dus alleen het fotograferen van fokvee. Vanaf 1973 beperkte hij zijn werkterrein tot de paardenwereld. Rond 1985 werd het werkveld, naast zijn werk als fotojournalist in de hippische wereld, succesvol uitgebreid met persfotografie. Melissen is nog steeds actief als fotograaf en journalist, maar beperkt zich nu tot de nationale en internationale paardensport en -fokkerij. Jacob Melissen en Warna Speelman realiseerden zich dat ze jarenlang aan visuele geschiedschrijving hebben gedaan en vinden het belangrijk dat de collectie duurzaam wordt bewaard. Ze hopen ook dat deze schenking een stimulans is voor andere Drentse fotografen om hun archief niet te vernietigen, maar beschikbaar te stellen voor de samenleving.

Online publicatie van de collectie

Het Drents Archief hoopt fondsen te vinden waarmee extra menskracht kan worden ingezet om de online publicatie van deze collectie te versnellen.