Let op: Reserveren momenteel verplicht

Vanwege de corona-maatregelen is het op dit moment noodzakelijk om een afspraak te maken voor uw bezoek. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

Uw zoekacties: Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
x0140.02 Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0140.02 Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
8. Tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening
0140.02 Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
8. Tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening
De reeds eerder beschreven vermenging van de archieven was ook hier een probleem. Tijdens de herinventarisatie zijn de archieven van de tuchtrechters voor de voedselvoorziening te Goes en te Tilburg gevoegd in de archieven van de arrondissementen Middelburg en Breda. Motivatie hiervoor is het feit dat vanuit de arrondissementen Middelburg en Breda zitting werd gehouden te resp. Goes en Tilburg. In het geval van Tilburg moet er rekening mee worden gehouden dat ook vanuit het arrondissement 's- Hertogenbosch hier zitting werd gehouden. Daar echter niet altijd kon worden bepaald welk arrondissement zitting hield te Tilburg, zijn de desbetreffende dossiers gevoegd in het archief van het arrondissement Breda. De bovenbedoelde dossiers zijn (meestal) voorzien van de lettercodering Tb.
In 1954 werd door de Algemeen Rijksarchivaris toestemming gegeven tot de vernietiging van de archieven van de onderscheidene Tuchtrechters voor de Voedselvoorziening, de Hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak en het Centraal College. Van deze vernietiging moesten de vonnissen van de Tuchtrechters en de minuten van de uitspraken van het Centraal College worden uitgezonderd. De praktijk wijst echter uit dat men zich niet aan dit advies heeft gehouden. Het voorbeeld hiervan zijn de archieven van de Tuchtrechters voor de voedselvoorziening te Roermond, 's-Hertogenbosch en Breda. Uitgezonderd de kaartsystemen is niets bewaard gebleven.
Het archief van het Centraal College gezeteld te 's-Gravenhage was oorspronkelijk numeriek geordend. De oorspronkelijke toegang op het dossierbestand bleek echter niet meer aanwezig te zijn, wat overigens ook voor een deel van het dossierbestand zelf geldt. Besloten werd daarom het bestand, bestaande uit ongeveer 10.000 dossiers, te herordenen, nu op het criterium arrondissement. Bijkomend voordeel van bovengenoemde ordening is dat geen nieuwe toegang behoefde te worden samengesteld, maar dat volstaan kon worden met een verwijzing naar de kaartsystemen in de archieven van de onderscheidene Tuchtrechters voor de voedselvoorziening resp. de Hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak.
De archieven van het Centraal College resp. de Hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak gezeteld te Groningen bleken zich te bevinden in de archieven van het Centraal College resp. de Hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak gezeteld te 's-Gravenhage. Wegens de zeer geringe hoeveelheid is deze situatie gecontinueerd.
Praktisch gezien werden de kaartsystemen van de Tuchtrechters voor de voedselvoorziening gerangschikt naar woonarrondissement, welk arrondissement meestal samenviel met dat waarin de overtreding was begaan. Uitzondering hierop vormde de registratie van de overtredingen op het gebied van de visserij. De verdachten werden vervolgd in het arrondissement, waarin de overtreding was begaan en werden ook in dit arrondissement geregistreerd.
In het kaartsysteem van de Hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak werden alleen die ten aanzien van een bepaalde persoon geconstateerde overtredingen geregistreerd wanneer deze overtredingen althans in hoger beroep werden behandeld. Overigens bleek dat de (alfabetische) ordening in de onderscheidene kaartsystemen ' waarschijnlijk als gevolg van interne verhuizingen ' verstoord was. In voorkomende gevallen is zoveel mogelijk getracht dit te herstellen.
Bij het in 1958 uitgevoerde onderzoek (zie eerder) werd op de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar een deel van het archief van de Ambtenaar voor de tuchtrechtspraak aangetroffen en vervolgens overgedragen aan het Ministerie van Justitie ter inventarisatie. Van de archieven van de elders ressorterende Ambtenaren voor de tuchtrechtspraak is geen spoor aangetroffen. Op de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden werd een deel van de algemene correspondentie, gevoerd door de Commissie voor de crisis-tuchtrechtspraak en de Tuchtrechter voor de voedselvoorziening aangetroffen en ter inventarisatie aan het Ministerie van Justitie overgedragen. Het totaal nog aanwezige bestand beslaat 46 m.
Kenmerken
Datering:
1941-1953
Beschrijving:
Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0140.02 Tuchtrechter voor de voedselvoorziening te Assen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0140.02
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS