Let op: in verband met de verbouwing van ons kaartendepot kunt u op dit moment geen originele kaarten aanvragen. De meeste kaarten zijn wel voor u online beschikbaar. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1.3. Gequalificeerden (Drents Archief)

Uw zoekacties: Collectie DTOB

0176.01 Collectie DTOB

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
Een van de meest geraadpleegde bestanden in de rijksarchieven in Nederland vormen de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811. Voor de toegankelijkheid daarvan is een eerste vereiste een inventaris die weergeeft welke registers aanwezig zijn en wat er in die registers te vinden is. Zo'n inventaris verscheen in Drenthe voor het eerst in 1953, een aangepaste en uitgebreide opvolger beoogt deze uitgave te zijn.
Nadere toegankelijkheid van deze DTOB-registers is een tweede vereiste.Om die reden zijn en worden de registers geklapperd, d.w.z. voorzien van alfabetische naamindices op de dopelingen, gehuwden en overledenen. Op het moment van totstandkoming van deze inventaris (voorjaar 1978) waren in het Drentse rijksarchief alle huwelijksregisters geklapperd en werd gewerkt aan klappers op de overlijdens- en begraafregisters.
Het feit dat de DTOB-registers zoveel geraadpleegd worden heeft een ernstig gevolg: de materiële toestand gaat snel achteruit. Om verder verval te voorkomen zijn de registers gedigitaliseerde en voor direct gebruik beschikbaar via het internet. Een concordans, een lijst van deze delen die verwijst naar de originele registers, is in dit boek opgenomen.
1.3. Gequalificeerden
0176.01 Collectie DTOB
1. Inleiding
1.3.
Gequalificeerden
Op 4 oktober 1805 stelden "Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsche Gemenebest vast een "Ordonnantie eener belasting op het regt van successie, alomme in het Bataafsch Gemeenebest in te vorderen *  . Deze ordonnantie deed alle gewestelijke regelingen van belastingen op nalatenschappen vervallen, dus ook de in Drenthe sinds 1661 geheven belastingen.
Op 18 december 1805 deed het Landschapsbestuur aan de gemeentebesturen een rondschrijven uitgaan, dat een aantal instructies inhield voor de uitvoering van de ordonnantie *  . De schulten werden "gequalificeerd in hun gemeenten de sterfgevallen te registreren in een "lijst van aangegeven lijken en permissiebiljetten ter begraving af te geven (art.24). In de praktijk deden meestal de panders dit werk. De doodgravers moesten uit de hun verstrekte permissiebiljetten een "lijst van begraven lijken aanleggen en deze wekelijks aan de schulten overhandigen. Omdat deze registratie van aangegeven en begraven lijken deel uitmaakte van de invordering van de belasting op de successie, zij hier verder verwezen naar de inventaris der archieven van de ontvangers der successierechten.
Op 1 januari 1812 werd het Franse belastingstelsel ingevoerd *  . De ingevolge artikel 24 van de ordonnantie aangelegde lijsten van aangegeven en van begraven lijken verloren hun belang. Bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1824 (no. 165) werd bevolen dat deze lijsten onder bewaring van de ambtenaren van de burgerlijke stand werd gesteld, zodat zij er, bij gebreke van andere wettige middelen, uittreksel uit konden verstrekken.

Kenmerken

Datering:
1619-1850
Beschrijving:
Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811 in de provincie Drenthe
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0176.01 Collectie DTOB
VERKORT:
NL-AsnDA, 0176.01