Let op: in verband met de verbouwing van ons kaartendepot kunt u op dit moment geen originele kaarten aanvragen. De meeste kaarten zijn wel voor u online beschikbaar. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1.4. Verantwoording (Drents Archief)

Uw zoekacties: Collectie DTOB

0176.01 Collectie DTOB

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
Een van de meest geraadpleegde bestanden in de rijksarchieven in Nederland vormen de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811. Voor de toegankelijkheid daarvan is een eerste vereiste een inventaris die weergeeft welke registers aanwezig zijn en wat er in die registers te vinden is. Zo'n inventaris verscheen in Drenthe voor het eerst in 1953, een aangepaste en uitgebreide opvolger beoogt deze uitgave te zijn.
Nadere toegankelijkheid van deze DTOB-registers is een tweede vereiste.Om die reden zijn en worden de registers geklapperd, d.w.z. voorzien van alfabetische naamindices op de dopelingen, gehuwden en overledenen. Op het moment van totstandkoming van deze inventaris (voorjaar 1978) waren in het Drentse rijksarchief alle huwelijksregisters geklapperd en werd gewerkt aan klappers op de overlijdens- en begraafregisters.
Het feit dat de DTOB-registers zoveel geraadpleegd worden heeft een ernstig gevolg: de materiële toestand gaat snel achteruit. Om verder verval te voorkomen zijn de registers gedigitaliseerde en voor direct gebruik beschikbaar via het internet. Een concordans, een lijst van deze delen die verwijst naar de originele registers, is in dit boek opgenomen.
1.4. Verantwoording
0176.01 Collectie DTOB
1. Inleiding
1.4.
Verantwoording
De beschrijving van de retroacta van de burgerlijke stand in Drenthe, zoals die in 1953 door E.J. Werkman is uitgegeven, was aan vervanging toe *  . In de loop der jaren waren enige aanwinsten geboekt, die tot de retroacta gerekend konden worden. Vervolgens was de beschrijving, die Werkman gegeven had van de doop-, trouw- en begraafboeken, vrij miniem, omdat hij slechts de in de registers voorkomende doopinschrijvingen, huwelijken, overledenen c.q. begrafenissen en lidmaten opgaf. Een groot aantal boeken bevat echter veel meer: handelingen van de kerkenraad, ontvangsten en uitgaven van de diaconie enz., hetgeen niet vermeld was. Deze bestanddelen zijn nu wel beschreven. Verder is in de praktijk gebleken dat de indeling van de beschrijving van Werkman per burgerlijke gemeente en daarbinnen per kerkelijke gemeente minder bruikbaar was. Daarom is nu een indeling per kerkelijke gemeente aangehouden.
De beschrijving van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafboeken van voor 1811 ziet er nu als volgt uit. Zoals gezegd is de hoofdindeling kerspelsgewijs; Wapserveen valt zo dus niet meer onder Havelte en Roswinkel niet meer onder Emmen. Binnen de kerspelen zijn de verschillende daar voorkomende daar voorkomende kerkelijke gezindten opgesomd, in de volgorde: Gereformeerd, Waals, Luthers, Doopsgezind, Rooms Katholiek en Israëlitisch. In de meeste kerspelen kwamen echter geen andere godsdiensten voor dan de gereformeerde. Daarna volgt de beschrijving van de registers van de gequalificeerden voor de aangifte van overleden en begravenen.
Bij elk kerspel wordt de beschrijving van de verschillende registers voorafgegaan door een korte inleiding over het grondgebied van het kerspel, het ontstaan van de kerkelijke gemeente en de eerste predikant, het collatierecht van die predikant en de registratie van dopen, huwelijken, overledenen en begrafenissen. Voor zover daarbij niet verwezen wordt naar archivalia en literatuur als bronnen, zijn de in die inleidinkjes vermelde feiten geput uit de in de hierna gegeven literatuurlijst genoemde werken. Archieven die vermeld worden, ofwel waaruit gegevens voor de inleidingen zijn gehaald ofwel waarin kerkelijke registers berusten die niet in de inventaris voorkomen, bevinden zich in het Drents Archief te Assen.
Assen, 1978 / 2001.

Kenmerken

Datering:
1619-1850
Beschrijving:
Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811 in de provincie Drenthe
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0176.01 Collectie DTOB
VERKORT:
NL-AsnDA, 0176.01