Let op: Reserveren momenteel verplicht

Vanwege de corona-maatregelen is het op dit moment noodzakelijk om een afspraak te maken voor uw bezoek. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

Uw zoekacties: Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen
x0233 Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0233 Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
0233 Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen
1. Inleiding
In het begin van deze eeuw werden in verschillende plaatsen in ons land vanuit christelijke organisaties betrekkelijk kleine spaar- en voorschotbanken opgericht, die vooral bedoeld waren om het midden- en kleinbedrijf met kredieten op weg te helpen. Ze kregen de naam "Boaz-banken", ontleend aan de bijbelse figuur Boaz, een zeer vermogend man die zich het lot der minder bedeelden aantrok.
Op 5 januari 1909 werd op de jaarvergadering van de Christelijke Patroonsvereeniging "Boaz" te Assen de wens geuit om ook in deze stad te komen tot oprichting van een spaar- en voorschotbank op coöperatieve grondslag, naar het voorbeeld van de toen al bestaande Boerenleenbanken. Deze wens ontstond doordat hoe langer hoe meer particuliere banken door de "grootbanken" werden opgeslokt en deze laatste bij kredietverlening aan middenstanders voorwaarden stelden, die als té bezwarend en drukkend werden ervaren.
In bovengenoemde vergadering werd een commissie benoemd om de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken voor de oprichting. Na vele vergaderingen en onderzoeken met en bij zowel andere Boaz-banken als het bankwezen in het algemeen deed de commissie op de vergadering van 10 november 1909 in een rapport het voorstel tot oprichting van de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank "Boaz" voor Assen en Omstreken.
Volgens de statuten van de vereniging was het doel:
a. een ieder de gelegenheid te geven spaargelden te storten en rentegevend te beleggen, en
b. het verstrekken van voorschotten aan de leden der vereniging ten behoeve van hun bedrijf, nering of handel.
Alleen diegenen konden lid worden die tevens lid waren van de afdeling Assen en Omstreken van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons "Boaz" en hiervan donateur waren. Elk nieuw lid was verplicht een lidmaatschapsaandeel te nemen.
Bij de statutenwijziging van 1924 werd de doelstelling ruimer gesteld. De Boaz-bank kon ten behoeve van de leden ook financiële opdrachten vervullen "in de ruimsten zin genomen" en kon bovendien haar werkkring tot derden uitstrekken. Ook het lidmaatschap werd verruimd: leden moesten ' bij voorkeur ' lid of donateur zijn van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons "Boaz", van de Christelijke Werkgeversvereeniging, van de Vereeniging van den Christelijken Handelsdrijvenden en Industrieelen Middenstand of van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland.
Na de hoogconjunctuur van de twintiger jaren, toen het geld naar de banken stroomde, wist de Boaz-bank te Assen de crisisjaren te overleven toen vele banken niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen en moesten sluiten.
Op 10 mei 1940, toen de Duitsers ons land binnenvielen, brak ook voor de Boaz-bank een moeilijke tijd aan. Bij tientallen vroegen de mensen hun spaartegoeden op, uit vrees dat vreemden daarop beslag zouden leggen (een situatie die zich ook in augustus 1914 had voorgedaan). Deze eerste paniek verminderde, maar ondanks dat de spaargelden opliepen (wegens toenemende goederenschaarste), nam het aantal opgenomen kredieten en voorschotten sterk af. Dit laatste kwam pas na de oorlog langzaam weer op gang.
Het einde der veertiger jaren vertoonde een stijgende lijn voor de Boaz-banken, doch de nieuwe Wet Toezicht Kredietwezen, uit het begin der vijftiger jaren, met stringente bepalingen aangaande rentabiliteit en liquiditeit, heeft het verdwijnen van deze banken in de hand gewerkt. Op de algemene ledenvergadering van 19 oktober 1954 te Assen werd het besluit genomen de bank te liquideren en onder te brengen bij het bijkantoor van de Nederlandse Middenstandsbank te Assen. In 1963 werd de Boaz-bank te Assen door de NMB overgenomen.
In 1974 werd door de heer H. Tigelaar te Assen, voormalig secretaris van de Boaz-bank, een gedeelte van het archief aan het Rijksarchief in Drenthe overgedragen. Een aanvullend gedeelte van het archief werd in 1978 door de heer J.J. Smit te Stadskanaal, oud-directeur en secretaris van de liquidatie-commissie van de bank, aan het Rijksarchief in bewaring gegeven.
Het archief is lang niet compleet. De meeste stukken dateren van vlak voor de tweede wereldoorlog of erna, zoals de notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, jaarverslagen en balansen. De vooroorlogse correspondentie ontbreekt geheel, evenals alle personeelsgegevens uit deze periode.
Ten aanzien van de openbaarheid geldt de voorwaarde dat bescheiden jonger dan dertig jaar niet openbaar zijn anders dan voor wetenschappelijk onderzoek. De omvang van het archief bedraagt c. 2 meter.
Kenmerken
Datering:
1910-1964
Beschrijving:
Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen en omstreken
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0233 Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Assen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0233
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS