Let op: in verband met de verbouwing van ons kaartendepot kunt u op dit moment geen originele kaarten aanvragen. De meeste kaarten zijn wel voor u online beschikbaar. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1. Inleiding (Drents Archief)

Uw zoekacties: Nederlands Hervormde Gemeente Koekange

0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange
1.
Inleiding
Rond het jaar 1330 bouwden de bewoners van een uitgestrekt veen, dat toebehoorde aan de heren van Echten en dat Koekange heette, een eigen kerk omdat zij hun moederkerk in Ruinerwold moeilijk konden bereiken, vooral 's-winters. In een oorkonde van 24 augustus 1331 keurde de deken van Drenthe krachtens opdracht van de bisschop van Utrecht deze stichting goed en regelde gelijk de inkomsten van de priester *  . De gebroeders Egbert en Menso van Echten schonken onder andere een halve hoeve voor de pastorie, waarvoor zij het collatierecht in Koekange kregen.
De kerk van Koekange was ' volgens Magnin ' gewijd aan Johannes de Doper en had twee altaren, het ene ter ere van de H. Anna, het andere ter ere van de maagd Maria *  . Van beide waren de heren van Echten collatoren.
De laatste priester in Koekange voor de hervorming was Warnerus Joannis *  . Daarna had Koekange niet direct een predikant, maar de leraar van het Goddelijk Woord van Blijdenstein (Ruinerwold) nam de bediening waar. Op de vergadering van de Westerclassis in 1601 werd hem dat echter verboden *  . In 1602 heeft Rudolf Uiterwijk zich in Koekange opgehouden, maar hij vertrok in datzelfde jaar alweer *  . In 1603 kwam Lieuwe Bonnes als predikant.
Na de hervorming is de gemeente Koekange vergroot met de Oshaar, die voordien onder Ruinen had behoord *  . De kerk werd, behalve door de inwoners van het kerspel Koekange, ook bezocht door een deel van de ingezetenen van het (administratieve) kerspel De Wijk, dat zelf geen kerk had. Het andere deel ging naar IJhorst in Overijssel. Ook bij de invoering van de burgerlijke gemeenten in de negentiende eeuw werd deze situatie gehandhaafd.
In 1951 werd de kerkelijke gemeente IJhorst-De Wijk, tot dan ressorterende onder de classis Zwolle, gevoegd bij de classis Meppel *  . De uit rond 1330 stammende kerk is in 1834 vervangen door een nieuw gebouw *  .
De archieven van de gemeente Koekange werden in 1896 en 1987 aan het Rijksarchief in Drenthe in bewaring gegeven, behalve inv.nr. 33, dat op een niet te achterhalen tijdstip door H.J. Nijsingh te Koekange in bewaring werd gegeven. Door blikseminslag werd in juli 1967 de boerderij van de toenmalige secretaris van de kerkvoogdij verbrand. Een (onbekend) deel van het kerkvoogdij-archief is daarbij verloren gegaan, evenals de contraregisters van doop, lidmaatschap en huwelijk *  .

Kenmerken

Datering:
1746-1975
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange
VERKORT:
NL-AsnDA, 0363