Let op: in verband met de verbouwing van ons kaartendepot kunt u op dit moment geen originele kaarten aanvragen. De meeste kaarten zijn wel voor u online beschikbaar. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

3. Regestenlijst (Drents Archief)

Uw zoekacties: Huisarchief Batinge

0617 Huisarchief Batinge

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
0617 Huisarchief Batinge
3.
Regestenlijst
22 Arent van Huijswerden, steven van den clooster, Boldewijn van laer en Wolter van Lynop bepalen - , als scheidslieden tusschen Evert de Baecke en zijne moeder Henrich weduwe Goosen de Baecke met hare andere kinderen, - dat E. zal ontvangen het leenerf Pothoff c.a. (behoudens een lijftocht eruit aan H.) met de daarop liggende lasten; dat H. c.s. zullen ontvangen het erf toe Lutten c.a. (belast met 3 mudden rogge ?s jaars), de grove tienden te Holtheemse over Ravehingh (vastgesteld op 8 mudden ?s jaars half rogge half gerst), de smalle tienden over dat goed en 9 schepsels ?s jaars half rogge half gerst over Hidderingh, de grove tienden over Heyno en Veluwe-erve (vastgesteld op 51/2 mud rogge ?s jaars), het Groote Slach in de Meene, een slag in de Kivit en een slag in de Averfleet, een stuk haverland over die Vechte en een stuk roggeland in de Baeler esch, en stuk haverland genaamd Steygersche in Auermaede, ¿ volle waar op Vaerle; alles ,,eygen goet.?Met bepaling, dat E. zal aflossen de door hem op de tienden te Holtheeme gelegde 2 mudden gerst ?s jaars en binnen 2 jaren alle andere renten, waarmede hij wellicht de goederen heeft bezwaard; dat Derck de Baecke zal heben het 1/5 in dat Groote Slach in de Meene, aan zijn zuster Fye des Baecken in het klooster te Essen als haar kindsdeel bij de scheiding van de naltenschap huns vaders toegewezen, waarom D. haar 10 Rijnsguldens heeft gegeven om voorshands in hare onkosten te voorzien; en dat E. na overlijden van zijn moeder niet zal genieten van de aan haar en hare overige kinderen toegekende goederen. Gegevens in den jare onses Heeren 1503, des Vrijdaghs nae St.. Bonifacius dach.
23 Tijmen Jacobs schulte van Dwingeloo oorkondt, dat voor hem en keurnooten de gemeene erfburen van Uffelte en Wittelte, de buren van Dieveren, Leggele, Eemschoren en de gemeene buren van Lijede en Dwingelo- , op vordering van Reijnolt van Echten, naar aanleiding van het vernielen door Hendrick de Vos op last van Harmen den Kruesen schulte van Vollenhoo van R. ?s ,, kubben?en vischkrven, ofschoon H. D. V. en wijlen 1) Johannes en Roelof de Vos en eenige gecommitteerde buren uit genoemde buurschappen aan R. V. E. toegestaan hadden ,, den stal?beschouwden als eene gemeene wetering, waarin ieder mocht visschen en die door hen werd schoon gehouden, zonder dat iemand eenig speciaal eigendomsrecht kon doen gelden; dat daarna Reijnolt de Vos, Roloff en Reijnolt de Vos Johannes. En Roloff de Vos en Hendrick de Vos Johans., op vordering van R v. E., verklaarden, dat zij noch hun voorouders eenig meerder recht van eigendom op het bedoelde diep voor zich vorderden dan de overige markegenooten; dat daarna R. v. E., na de verklaring van H.d. V., dat hij de vischgereedschappen nog zou vernielen, als hij het niet reeds gedaan had, zich beklaagde, dat geweld en geen recht was gebruikt; en dat daarna de gemeene buren van Dwingeloo de verklaring der buren ,,stantaftig?en H. d. V?s optreden voor ,,gewalt?verklaarden. Met vermelding als keurnooten van Arent Santick en Wijgbolt Sijnemss. Gegevens in den jare onses Heren duysent vijfhondert drie, des naderen dages na sinte Lambert des hillig bisschops.
30 Margareta van Essen weduwe Jacob van Hackfordt en Gerlach Blomendal en Alyt e.l. verklaren - , met toestemming van Mr Andries de Vinea, cureit en pastoor der kerspelkerk van St. Nicolaes te Wije, - ter eere Gods (= Jezus) en Maria te hebben gesticht en begiftigd een altaar in die kerk, gewijd aan St.Anne en St. Barbara, en aan dat altaar en den daarop dienende priester te hebben toegekend de volgende jaarlijksche renten: 5 gouden Rijsguldens ?s jaars uit het erf en goed Veliken-guet, vrij goed van den hof te Wije, in het kerspel Wije, - 1/3 van een kamp land genaamd Egbertscamp, in het kerspel Wije, in de buurschap Harxen, - 5 heerenponden ?s jaars uit een huis en hof in het dorp behoorend aan de broederschap van St. Annen-altaar, - 5 heerenponden ?s jaars uit de door Berent Hermssen bewoonde plaats en uit den Berckhof en eenig daarbij gelegen land in het kerspel Swolle in de buurschap Oldeneel, - en het stuk land de Schiphorst c.a. in het gericht van Raelte bij Ramelarsmarchke; terwijl voor genoemd doel werd gegeven: door Alijt vrouw van Lambert Janssen 5 Hoornsguldens ?s jaars uit la hare bezittingen, - door Mr. Harmen Clawes 3 heerenponden ?s jaars uit het erf en goed dat Silhuss in het gericht van Wije in de buurschap Winuorden, - door Remmelt Pieck 5 heerenponden ?s jaars uit het goed Geertkens in het kerspel Wije, - door Lutgers Bisshorst 6 schepsels rogge ?s jaars uit haar erf de Bisschorst in de buurschap te Tonger; - en eindelijk nog een stuk land over de Issell in de buurschap Marle, dat 1 Rijnsgulden ?s jaars opbrengt.
Kenmerken
Datering:
1247-1830
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0617 Huisarchief Batinge
VERKORT:
NL-AsnDA, 0617
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS