U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0624 Familie Bloemerts (Drents Archief)

Uw zoekacties: Familie Bloemerts
0624 Familie Bloemerts
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Genealogische gegevens
0624 Familie Bloemerts
2.
Genealogische gegevens
De onderstaande genealogie begint bij Jan Bloemers (1575-1654). Het merendeel van de oudste stukken zijn opgemaakt naar aanleiding van zijn overlijden. Met zijn kleindochter Diegien Bloemers stierf de Dwingeler tak van de familie uit. De familienaam (later als Bloemerts geschreven) werd echter met de Bloemers-bezittingen doorgegeven aan de kinderen en verdere nakomelingen uit het eerste huwelijk.
De nummering is aangehouden zoals is gepubliceerd in 'Genealogie Bloemer(t)s te Dwingeloo, 1342-1997' in het 'Drents Genealogisch Jaarboek 2006'.
III Jan Bloemers, 1580/'81 - kort voor mei 1654. Tr. Dychien (Bloemers).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bloemers, volgt IVa.
2. Griethien Bloemers, ca. 1615 - voor mei 1654, tr. 1646 Claes Berents, bijzitter van Ooststellingwerf, ca. 1595 - 1666/'67.
3. Janthien Bloemers, ca. 1617 - na mei 1654, tr. met Sicher Jellens in Friesland.
4. Lamthien Bloemers, ca. 1620 - na 23 jan. 1683, tr. 1646 Stephanus Nicolai (ook: Steffen Claesen), stellink de Nijebercoop, ca. 1620 - kort voor 23 jan. 1683, zn. van Claes Berents en Jacobien Steffendr.
5. Roelof Bloemers, volgt IVb.
6. N.N. Bloemers, overl. tussen 1630 en mei 1654.
IVa Jan Bloemers, 1610 - kort voor 18 jan. 1664, tr. ca. 1635 Geessien Hovingh, ca. 1610 - 1670.
Uit dit huwelijk:
1. Diegien Bloemers, volgt Va.
IVb Roelof Bloemers, ca. 1625 - kort voor 18 jan. 1664, tr. 1) ca. 1650 Hendrijckien Santinge, ca. 1625 - 1659, tr. 2) in 1659 Jantien Buitinge, ca. 1635 - voor 1715. Zij hertrouwt 1665 met Jan Nysinge en ca. 1679 met Jan Reynders Lunsche.
Uit het 1e huwelijk:
1. Arent Roelofs Bloemers, volgt Vb.
Uit het 2e huwelijk:
2. Jan Buitinck Bloemers, 1660 - na juli 1709, tr. 22 mei 1688 Gesina Toma, 1669 - overl. na juli 1709. Uit dit huwelijk nageslacht.
Va Diegien Bloemers, ca. 1635 - 1708, tr. 1) ca. 1660 Jan Talen Santinge, ca. 1625 - 1672, tr. 2) 1673 Frederik Hamminck, ca. 1620 - 1693, eerder weduwnr. van Jantien Hilbinge.
Uit het 1e huwelijk:
1. Jan Talen Bloemers Santinge, volgt VIa.
2. Jantien Talen Bloemers, ca. 1666 - 1744.
Uit het 2e huwelijk:
3. Lutgertien Hamminck, ca. 1675 - 1730, tr. 1702 Roelof Hilbinge Hiddinge, 1657-1734.
4. Tale Hamminck, ca. 1680 - voor okt. 1735, tr. 1703 Afien Abbringe, 1681 - ?
Vb Arent Roelofs Bloemers, 1650 - voor nov. 1727, tr. Roeloffien Coops, ca. 1660 - voor sept. 1724. Uit dit huwelijk nageslacht.
VIa Jan Talen Bloemers (ook: Jan Talen Bloemers Santinge, Jan Bloemers), ca. 1665 - 1742, tr. 1686 Jantien Oldenhuis Hiddinge, 1660 - 1735.
Uit dit huwelijk:
1. Tale Bloemers, ca. 1687 - 1757, tr. 712 Grietjen Heeminge, 1694 - na 9 nov. 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Pieter Bloemers, volgt VIIa.
VIIa Pieter Bloemers, ca. 1690 - 1749. Tr. Jantje Hiddinge, 1685 - 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Hidding Bloemers, 1717 - 1786. Ongehuwd.
2. Diegjen Bloemerts, 1719 - 1766, tr. Hendrik Willem Olffen, 1720 - 1770. Schulte van Ruinerwold.
3. Jantje Hiddinge Bloemerts, 1721 - 1804, tr. Jan Prins, 1716 - 1788. Schulte van Dwingeloo.
4. Jan Bloemerts, volgt VIII.
VIII Jan Bloemerts, 1729/'30 - 1783, tr. 1755 Aaltje Jans Snoek, 1731-1771.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Bloemerts, volgt IXa.
2. Jan Bloemerts, volgt IXb.
3. Jacob Bloemerts, 1759 - 1760.
4. Jacob Bloemerts, 1761 - 1763.
5. Jantje Bloemerts, 1764 - 1811, tr. 1790 Klaas Harms Klaassen, 1755 - 1845. Uit dit huwelijk o.a. Jan Bloemerts Klaassen, tr. 1818 Hillichje Hendriks Bloemberg, 1793 - 1834.
IXa Pieter Bloemerts, 1756 - 1820, tr. 1790 Egbertje Lefferts Barelds, 1759 - 1822.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bloemerts, volgt Xa.
2. Leffert Bloemerts, 1796 - 1845. Ongehuwd.
3. Frederik Bloemerts, 1799 - 1826. Ongehuwd.
IXb Jan Bloemerts, 1758 - 1807, tr. 1790 Hendrikje Alberts ten Heuvel, 1767 - 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bloemerts, 1792 - 1792.
2. Annigje Bloemerts, 1795 - 1843, tr. 1817 Jan Veurman, 1791 - 1867. Hij hertrouwt 1850 Albertje Harms Stoffers.
3. Jan Bloemerts, volgt Xb.
4. Albert Bloemerts, 1801 - 1872. Ongehuwd.
5. Aaltje Bloemerts, 1803 - 1849, tr. 1830 Jan Jans Hessels. Hij hertrouwt 2) 1850 Jantien Klaassen, 3) 1861 Geesje Mulder.
6. Annigje Jans Bloemerts, 1807 - 1809.
Xa. Jan Bloemerts, 1794 - 1872, tr. 1) 1826 Hilligien Aalderts Hessels, 1806 - 1827, tr. 2) 1842 Annigje Jans Dedden.
Uit het 1e huwelijk:
1. Pieter Bloemerts, volgt XIa.
Uit het 2e huwelijk:
2. Egberdina Bloemerts, 1843 - 1844.
3. Jan Bloemerts, volgt XIb.
Xb Jan Bloemerts, 1798 - 1855, tr. 1824 Baatje Aalderts Hessels, 1800 - 1829.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bloemerts, 1824 - 1898. Ongehuwd.
2. Aaltje Bloemerts, 1826 - 1829.
3. Hendrika Bloemerts, 1828 - 1830.
4. Hessel Bloemerts, 1829-1829.
XIa Pieter Bloemerts, 1827 - 1888, tr. 1859 Jantje Nijsingh, 1832 - 1902.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje Bloemerts, 1860 - 1894, tr. 1886 Jan Dolfing, 1862 - 1906. Hij hertrouwt 1896 Grietje Janssen.
2. Aaltje Bloemerts, 1863 - 1944, tr. 1894 Jan Meeuwes, 1861 - 1936.
3. Jan Bloemerts, volgt XIIa.
XIb Jan Bloemerts, 1846 - 1903, tr. 1871 Hilligje Dedden, 1846 - 1878.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Eppinge Bloemerts, 1872 - 1890. Ongehuwd.
2. Femmigje Bloemerts, 1874 - 1916, tr. 1) 1899 Kornelis Roelofs Luten, 1874 - 1900, tr. 2) Geert Dolfing, 1871 - 1921.
3. Annigje Bloemerts, 1876 - 1891.
4. Egbertus Jan Bloemerts, volgt XIIb.
XIIa Jan Bloemerts, 1868 - 1942, tr. 1894 Hillegonda Mulder, 1871 - 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Bloemerts, 1895 - 1972. Ongehuwd.
2. Anna Catharina Bloemerts, 1897 - 1997, tr. 1925 Jannis Abraham Zonnevijlle, 1900 - 1960.
3. Pieter Bloemerts, 1899 - 1928, tr. 1922 Berendina Catharina Klaassen, 1899 - 1972. Uit dit huwelijk Jan en Elbert Bloemerts.
XIIb Egbertus Jan Bloemerts, 1878 - 1965, tr. 1905 Luthina Stadman, 1879 - 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bloemerts, 1906 - 1981, tr. 1931 Hendrika Jantina Inberg, 1905 - 1997. Uit dit huwelijk nageslacht te Lhee.
2. Klazina Hendrika Bloemerts, 1908 - 1993, tr. 1949 Berend Bakker, 1910 - 1970. Uit dit huwelijk nageslacht.
3. Jan Eppinge Bloemerts, 1911 - 1991, tr. 1948 Lamina Helder, 1919 - 2009. Uit dit huwelijk nageslacht.
4. Hendrik Wolter Bloemerts, 1919 - 1989, tr. 1950 Jantina Westerd, 1926 - 1991. Uit dit huwelijk nageslacht te Dwingeloo.

Kenmerken

Datering:
1647-1946
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0624 Familie Bloemerts
VERKORT:
NL-AsnDA, 0624