U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1. Inleiding (Drents Archief)

Uw zoekacties: Stichting Kinderzorg Drenthe, gevestigd te Meppel

0657 Stichting Kinderzorg Drenthe, gevestigd te Meppel

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0657 Stichting Kinderzorg Drenthe, gevestigd te Meppel
1.
Inleiding
Op initiatief van het bestuur van de classis Meppel van de Nederlands Hervormde Kerk werd op 11 mei 1910 de "Vereniging Kinderzorg in de classis Meppel der Nederlandsch Hervormde Kerk, te Meppel" opgericht *  . De vereniging stelde zich ten doel de belangenbehartiging en tijdelijke of duurzame verzorging van onverzorgde of verwaarloosde minderjarigen binnen de classis Meppel op zich te nemen. Daartoe werd de voogdij aanvaard over deze kinderen, waarvan de ouders of voogden uit de ouderlijke macht of voogdij waren ontzet, of om andere redenen niet voor de kinderen konden zorgen. De kinderen zelf werden geplaatst in pleeggezinnen *  .
In 1920 werd het diaconie-weeshuis van de N.H. Gemeente te Meppel gehuurd en aangeschakeld aan de vereniging, zodat deze de beschikking kreeg over een "eigen" kinderhuis *  . Deze situatie heeft geduurd tot 1926, toen de diaconie de bestemming van het weeshuis veranderde *  . In 1946 werd een pand aan de Kruisstraat te Meppel gehuurd en ingericht als kinderhuis. Het werd ook wel "Doorgangshuis" genoemd *  . De plaatsing in pleeggezinnen ging overigens gewoon door. Het pand aan de Kruisstraat werd in 1949 gekocht *  en in verband daarmee werd de verenigingsvorm verlaten en werd daarvoor in de plaats de "Stichting Kinderzorg vanwege de classis Meppel der Nederlands Hervormde Kerk te Meppel" opgericht *  .
In 1954 werd het huidige pand aan de Werkhorst (toen nog in de gemeente Staphorst) te Meppel aangekocht *  . In deze tijd werd gesproken over samenwerking met o.a. de zustervereniging in Zwolle; onder invloed daarvan werd het nieuwe pand gekocht. De samenwerking werd voor een deel gerealiseerd, maar werd in 1955 weer gestaakt. De vereniging in Zwolle wilde min of meer een fusie en de stichting te Meppel vond dit te ver gaan *  . Mede als gevolg hiervan werd in 1958 de naam van de stichting gewijzigd in "Stichting Kinderzorg vanwege de Kerkprovincie Drenthe van de Nederlandse Hervormde Kerk", gevestigd te Meppel *  . Het "werkgebied" werd dus tegelijkertijd verruimd. In 1971 werd door het bestuur besloten tot toetreding tot de "Stichting Voogdijinstellingen Noord-Nederland" te Groningen. In verband hiermee zijn de voogdijen over de kinderen per 1-1-1972 overgegaan van de Stichting Kinderzorg naar de nieuwe stichting, zodat alleen het Kinderhuis aan de Werkhorst bleef bestaan *  .
Het archief van de Stichting Kinderzorg Drenthe over de periode 1910-1975 werd, na schoning en selectie ter vernietiging ter plaatse, in 1985 aan het Rijksarchief in bewaring gebleven.

Kenmerken

Datering:
1910-1975
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0657 Stichting Kinderzorg Drenthe, gevestigd te Meppel
VERKORT:
NL-AsnDA, 0657