U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0836 Kantongerecht Meppel 1960-1969 (Drents Archief)

Uw zoekacties: Kantongerecht Meppel 1960-1969

0836 Kantongerecht Meppel 1960-1969

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De kantongerechten in Nederland zijn ingesteld bij K.B. van 10 april 1838, ten dele als opvolgers van de vredegerechten. Het kanton Meppel omvatte het ressort van het voormalige vredegerecht te Meppel, d.w.z. de gemeenten Diever, Havelte, Meppel, Ruinerwold, Vledder en De Wijk, alsmede de gemeente Dwingeloo, die voor 1838 tot het kanton Hoogeveen werd gerekend. Bij de invoering van de reorganisatie van de rechterlijke macht in 1877 (wet van 9 april 1877, Stb. nr. 73), waarbij het kantongerecht te Emmen ingesteld werd, bleef het kanton Meppel ongewijzigd. Bij wet van 17 november 1933, Stb. nr. 606, werd het kantongerecht Hoogeveen opgeheven en werden aan het kanton Meppel de gemeenten Hoogeveen, Ruinen en Zuidwolde toegevoegd.
Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis, organisatie, competentie en werkwijze van de kantongerechten: Rechtspraak in Drenthe, red. R.H. Alma en W.E. Goelema, Groningen 1995; Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, red. R. Huijbrecht, Den Haag 1989; en in het bijzonder de inleiding van Inventaris van het archief van het kantongerecht Emmen 1877-1929 (1949), door P.M. Kraan, Assen 1988 (toegang nr. 0111).
Het archief van het kantongerecht te Meppel, voor zover overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe, is als volgt beschreven: 1838-1929 toegang nr. 0112 1930-1939 toegang nr. 0828 1940-1949 toegang nr. 0823 1950-1959 toegang nr. 0832 1960-1969 toegang nr. 0836
Het hierna beschreven blok 1960-1969 is in 2000 overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe. Het is bewerkt volgens de vigerende vernietigingslijst.

Kenmerken

Beschrijving:
Kantongerecht Meppel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0836 Kantongerecht Meppel 1960-1969
VERKORT:
NL-AsnDA, 0836