U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0407 Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek (Drents Archief)

Uw zoekacties: Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek
0407 Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
0407 Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek
1. Inleiding
1.3.
Verantwoording van de inventarisatie
De omvang van het archief was in eerste instantie c. 4 meter. Tijdens de inventarisatieperiode kwam er nog een aanvulling op het archief van c. 2 meter, nadat archiefstukken waren ontdekt bij het openbreken van een kast. Na schoning bleef ongeveer 5 meter archief over. Bij het inventariseren zijn de richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlands Hervormde Kerk als leidraad gebruikt *  . Er is geen eerdere inventarisatie van het archief geweest. Ook was er veelal geen oude orde in de stukken aanwezig; wel waren van het archief de etiketten op de stukken genummerd volgens de lijst van het kerkvoogdij-archief uit 1957. Deze nummering wordt niet meer in de inventaris gebruikt, omdat de volgorde van plaatsing van stukken geheel anders is geworden.
Het oude diaconie-archief is vrijwel geheel verloren gegaan. De diakenen vergaderden tezamen met de kerkenraad, op twee keer na, van welke vergaderingen aparte notulen aanwezig zijn *  . Er is dus geen sprake van een afzonderlijk diaconiearchief; de stukken van de diaconie bevinden zich binnen het kerkenraadsarchief, onder de stukken betreffende de diaconale zorg.
De stukken zijn binnen de rubrieken chronologisch geplaatst, tenzij de duidelijkheid anders wenste, zoals bijvoorbeeld bij sommige financiële administraties.
Als gedeponeerde archieven zijn opgenomen de archieven van een aantal verenigingen, van de verenigingsgebouwen en van een tweetal commissies: de Jeugdraad en van de Jeugddienstcommissie. De Jeugddienstcommissie hield zich bezig met het organiseren van jeugddiensten. De Jeugdraad was een commissie van advies en bijstand van de kerkenraad en coördineerde het jeugdwerk voor de hervormde gemeente.
Uit het archief zijn vernietigd: dubbele exemplaren, nota's en kwitanties, bank- en giro-afschriften en sollicitatiebrieven van niet-benoemde personen.

Kenmerken

Datering:
1792-1981
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0407 Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek
VERKORT:
NL-AsnDA, 0407