U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0624 Familie Bloemerts (Drents Archief)

Uw zoekacties: Familie Bloemerts
0624 Familie Bloemerts
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0624 Familie Bloemerts
1.
Inleiding
Geschiedenis van de familie Bloemerts

Het woongebied van de familie Bloemerts concentreert zich alleen in Lhee en Dwingeloo in het zuidwesten van Drenthe. Beide dorpen behoorden tot 1998 tot de gemeente Dwingeloo.
Het familiearchief is in 1987 geschonken (met aanvullingen in 2004 en 2006) aan Stichting Dwingels Eigen, de historische vereniging van Dwingeloo. Zij heeft het archief op haar beurt ondergebracht bij het Drents Archief.
De volledige geschiedenis van de familie Bloemerts is beschreven in het artikel 'Genealogie Bloemer(t)s te Dwingeloo, 1342-1997' in het Drents Genealogisch Jaarboek 2006.
Het archief, de herkomst en inventarisatie.
De oudste stukken in het 'Archief Familie Bloemerts' gaan voornamelijk over de verdeling van de nalatenschap van Jan Bloemerts (1570-1654). Deze bescheiden geven een fraai beeld van de samenstelling van zijn gezin en boerenbedrijf. Zijn oudste zoon Jan kwam de familieboerderij ten deel (huidig adres: Westeinde 20). Dit archief heeft betrekking op zijn nakomelingen.
De familie splitste zich aan het eind van de achttiende eeuw. De tak die woonde op de oude familieboerderij beheerde de archiefbescheiden. Aan het eind van de negentiende eeuw komt het weer tot een splitsing van de familie. De familiepapieren komen dan in eigendom van Jan Bloemerts (1846-1903). Hij ging een nieuwe boerderij bewonen, 50 meter ten zuiden van de stamhuis (huidig adres: Westeinde 22).
Zijn kleinzoon Hendrik Wolter, oud-bankdirecteur te Dwingeloo, schonk het archief op 31 januari 1987 aan Stichting Dwingels Eigen, de historische verenging van Dwingeloo. Zij fungeert sinds 1986 als behartiger van de historische en culturele belangen in de - voormalige - gemeente Dwingeloo.
Enige dagen na de overhandiging werden enkele akten tijdelijk gedeponeerd bij het Rijksarchief in Drenthe. Het toenmalige hoofd Externe Dienstverlening mr. P. Brood was door bestuurslid Reinder Smit gevraagd de akten te transcriberen. Van negen akten is dit gebeurd. Bij deze gelegenheid werden fotokopieën gemaakt, die samen werden ondergebracht in het daarvoor gecreëerde archief 'Bloemerts' (zie concordans). Het transcriberen en inventariseren van het archief is gebleven bij deze negen. De familiepapieren kregen daarna onderdak bij enkele bestuursleden van Dwingels Eigen.
In 2002 werd besloten het archief te inventariseren. Na de voltooiing ervan werd het Drents Archief benaderend voor het bewaren van deze voor Dwingeloo unieke collectie. Op 20 februari 2004 is het 'Archief Familie Bloemerts' in bruikleen overhandigd aan het Drents Archief.

Aanvullingen kwamen nadien van mw. L. Bloemerts-Helder (inv.nr. 85 - 101) en van mw. J. Scholten- Wemmenhove (inv.nr. 102). In 2006 is het archief nogmaals aangevuld met de nrs. 103 - 108, afkomstig van mw. A. Bouw-Bloemerts, dochter van Hendrik Wolter (XIIb4), en met nr. 109, afkomstig van de kinderen van Pieter Bloemerts (XIIa3). Deze aanvullingen hebben hun weerslag op de volgorde van de nummering van de stukken. Op dit archief zit geen openbaarheidsbeperking.

Archiefstuk nummer 11 (koopakte uit 1683 tussen Hendrik Anthoine en het St. Anthoniegilde te Dwingeloo betreffende een huis aldaar), eveneens in bezit bij Stichting Dwingels Eigen, was bij de inventarisatie toegeschreven aan de archivalia van de familie Bloemerts. Frederik Hamminck (echtgenoot van Diegien Bloemers (Va) was gildebroeder en één van de ondertekenaars. Door nader onderzoek bleek dat de akte afkomstig is van de familie Huisman te Dwingeloo, de opvolger van H. Anthoine. De akte is verwijderd uit het Archief Familie Bloemerts.

Kenmerken

Datering:
1647-1946
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0624 Familie Bloemerts
VERKORT:
NL-AsnDA, 0624