U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0650 Rijks Hogere Burgerschool te Coevorden (Drents Archief)

Uw zoekacties: Rijks Hogere Burgerschool te Coevorden
0650 Rijks Hogere Burgerschool te Coevorden
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.3. Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.3.1. Rijks HBS
0650 Rijks Hogere Burgerschool te Coevorden
1. Inleiding
1.3. Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.3.1.
Rijks HBS
Uit het verslag van de raadsvergadering van de gemeente Coevorden op 24 juli 1902 blijkt, dat toen voor het eerst een poging werd gedaan in Coevorden een Rijks HBS met vijfjarige cursus te stichten Op 11 januari 1905 werd opnieuw een verzoek ingediend, maar nu tot oprichting van een Rijks HBS met driejarige cursus. Het zou echter nog tot 1908 uren voordat een en ander vaste vormen aannam. Op 15 december 1908 vond de aanbesteding van het gebouw plaats. Bij KB van 9 juni 1909 nr. 38 werd bepaald dat in Coevorden een Rijks HBS met driejarige cursus gevestigd zou worden. De lessen begonnen op 6 september daaraanvolgend in een verbouwde school.
Op 4 januari 1910 werd het nieuwe gebouw aan het Van Heutszpark, later Churchilllaan geheten, in gebruik genomen. Bij KB van 30 augustus 1916 nr. 69 werd bepaald dat de driejarige opleiding in een vijfjarige werd omgezet.
Tot 1922 nam het leerlingenaantal aanzienlijk toe. Daarna daalde dit aantal zodanig, dat besloten werd vanaf 1926 tevens de Rijkskweekschool in het gebouw te huisvesten. De directeur van de Rijks HBS werd ook tot directeur van de Rijkskweekschool benoemd.
In het cursusjaar 1937?1938 werd een A-afdeling aan de school verbonden. Tijdens de oorlogsperiode was in de school een Duits legerhospitaal gevestigd. De lessen werden gegeven in het 'Modelhuis' op de markt, in het weeshuis, in het Groene Kruisgebouw en in een café.
In 1938 werden voor het eerst pogingen gedaan een gymnasiale afdeling te verkrijgen. Met ingang van het cursusjaar 1946/1947 werd dit gerealiseerd, waardoor de naam van de school werd gewijzigd in 'Coevorder Lyceum'. In 1946 werd de Rijkskweekschool zelfstandig.
Van 1949 tot 1952 werd aan het 'experiment Daltonstelsel' deelgenomen. Dit experiment omvatte een meer individueel gerichte onderwijsmethode. Op 11 juli 1952 nam de raad van de gemeente Coevorden het besluit tot oprichting van de gemeentelijke voorbereidende klasse aan het Coevorder Lyceum. Deze opleiding had tot doel de aansluiting tussen het LO en het VHMO te verbeteren. De leerlingen konden, na gunstig advies, zonder toelatingsexamen tot de eerste klas van het Coevorder Lyceum worden toegelaten. Het duurde nog tot 1 november 1952 voordat dit gerealiseerd was. Op 1 augustus 1968 werd de voorbereidende klasse opgeheven. Met ingang van 1 augustus 1968 vond de fusie met de openbare ULO en de vorming van de rijksscholengemeenschap plaats, bestaande uit MAVO, HAVO, gymnasium en atheneum.
Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het gedenkboek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

Kenmerken

Datering:
1909-1975
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0650 Rijks Hogere Burgerschool te Coevorden
VERKORT:
NL-AsnDA, 0650