U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0675 Vereeniging Fonds Ondersteuning Weduwen en Weezen (Drents Archief)

Uw zoekacties: Vereeniging Fonds Ondersteuning Weduwen en Weezen
0675 Vereeniging Fonds Ondersteuning Weduwen en Weezen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0675 Vereeniging Fonds Ondersteuning Weduwen en Weezen
1.
Inleiding
In 1822 werd een fonds tot ondersteuning van weduwen en wezen van onderwijzers in Drenthe ingesteld *  . Het fonds trok zijn inkomsten uit bijdragen van de gemeenten en verschafte een uitkering aan weduwen en wezen van onderwijzers die in Drenthe werkten.
In 1861 werd een Vereeniging tot instandhouding van het fonds tot ondersteuning van weduwen en wezen der onderwijzers in de provincie Drenthe opgericht *  . Voorzitter van deze vereniging werd de provinciale inspecteur van het onderwijs, dr. H.J. Nassau. De vereniging wilde, blijkens artikel 1 van haar reglement, de jaarlijkse toelagen van de weduwen en wezen uit het fonds waarborgen. Nassau overleed op 8 november 1873 te Kloosterveen. In zijn testament had hij bepaald dat het fonds de beschikking kreeg over zijn geld en waardepapieren *  . Als voorwaarde stelde hij dat het gelegateerde een afzonderlijk fonds zou uitmaken. De executeur-testamentair mr. H.J. Smidt en het bestuur van de vereniging werden belast met het beheer van het fonds, dat zij de naam gaven: Nassau-fonds voor weduwen en weezen van onderwijzers in Drenthe.
In 1932 besloot de ledenvergadering de vereniging te ontbinden en de baten en lasten over te dragen aan de Levensverzekeringsmaatschappij opgericht in 1863 door het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap te Amsterdam. Alleen het kapitaal van het Nassaufonds ging over naar het Ooglijdersgesticht te Utrecht *  . Het archief van de vereniging werd in 1952 door de laatste secretaris, tevens liquidateur, van de vereniging, mr. R. de Vries, aan het Rijksarchief in Drenthe overgedragen *  . In 1973 werd nog een deel overgenomen van het Provinciaal Museum van Drenthe *  .

Kenmerken

Datering:
1823-1934
Beschrijving:
Vereeniging tot instandhouding van het Fonds tot Ondersteuning van Weduwen en Weezen der Onderwijzers in de provincie Drenthe
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0675 Vereeniging Fonds Ondersteuning Weduwen en Weezen
VERKORT:
NL-AsnDA, 0675