U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1.3. Verantwoording van de inventarisatie (Drents Archief)

Uw zoekacties: Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe

0752 Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
0752 Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe
1. Inleiding
1.3.
Verantwoording van de inventarisatie
De archieven van de voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe werden in 1991 geacquireerd en overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats te Assen. Er is overeengekomen dat het beheer zal worden gevoerd overeenkomstig de voorschriften geldend voor overheidsarchieven. Met betrekking tot de openbaarheid is bepaald dat stukken jonger dan vijftig jaar slechts toegankelijk zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris.
Van de ongeveer 12 strekkende meter die zijn overgebracht zijn uiteindelijk ongeveer 7 meter bewaard gebleven. De overige stukken, voornamelijk dubbele exemplaren en stukken betreffende examens van de opleiding voor kraamverzorgsters (met uitzondering van de lijsten van examenuitslagen), zijn met toestemming van de Stichting vernietigd. Bij de inventarisatie is zoveel mogelijk de oorspronkelijke orde gehandhaafd, hoewel het voor het onderscheid tussen de verschillende archiefvormers toch nodig bleek sommige dossiers te splitsen of samen te voegen. Het naast elkaar bestaan van de verschillende kruisverenigingen, die vaak nauw met elkaar samenwerkten, kwam de orde van de archieven niet altijd ten goede.
De inventaris is ingedeeld per archief. Voor ieder archief is als hoofdindeling voor de ordening gekozen voor een indeling in "Stukken van algemene aard" en "Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen". Laatstgenoemde afdeling is onderverdeeld in "Organisatie", waarin alle stukken zijn ondergebracht die betrekking hebben op de structuur en het functioneren van de desbetreffende instelling, en "Uitvoering van de taken" waarin stukken betreffende diensten en activiteiten zijn opgenomen. In enkele gevallen was het aantal overgeleverde stukken zo gering dat deze indeling niet geheel tot zijn recht kwam. In die gevallen is de onderverdeling tot hoofdindeling verheven.
Aangezien de archieven van de Provinciale Drentse Vereniging "Het Groene Kruis" en de Provinciale Drentse Kruisvereniging volgens een rubriekenstelsel waren geordend, waarbij in de regel voor elke taak, dienst of commissie één rubriek was gereserveerd, zijn deze rubrieken grotendeels intact gelaten voor de onderverdeling binnen de afdeling "Uitvoering van de taken". Deze taken, diensten of commissies zijn alfabetisch gerangschikt. Er is van afgezien de verschillende diensten als aparte archiefvormers aan te merken. Niet alleen zouden niet alle diensten hiervoor in aanmerking komen, maar bovendien zou dit tot een versnippering van de archieven hebben geleid hetgeen de toegankelijkheid niet ten goede zou zijn gekomen.
De documentatie tenslotte is achterin de inventaris beschreven aangezien het niet mogelijk was deze verantwoord per archiefvormer te splitsen. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het Drentse kruiswerk wordt aanbevolen in eerste instantie de van een inhoudsopgave en index voorziene documentatiemappen (inv.nrs. 337-342) te raadplegen.

Kenmerken

Datering:
1907-1988
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0752 Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe
VERKORT:
NL-AsnDA, 0752
Categorie:
  • Zonder categorie