U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

0829 Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939 (Drents Archief)

Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939
0829 Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0829 Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939
1.
Inleiding
De arrondissementsrechtbank te Assen is ingesteld in 1838 bij de hervorming van de rechterlijke organisatie in Nederland, als opvolger van de rechtbank van eerste aanleg die bestond sinds 1811. In 1810 was Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk en was Drenthe een van de vier arrondissementen geworden van het departement van de Wester-Eems (dat op zijn beurt de provincies Groningen en Drenthe besloeg). Het rechtsgebied van de rechtbank, het arrondissement Assen, kwam dus overeen met de provincie. Boven de rechtbank werd nog, als instantie van beroep, een provinciaal gerechtshof ingesteld dat eveneens de gehele provincie tot ambtsgebied had (zie toegang nr. 0105). In 1877 werd de rechterlijke organisatie herzien, waarbij Drenthe zijn gerechtshof verloor. De rechtbank werd daardoor de hoogste rechterlijke instantie in de provincie.
Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis, organisatie, competentie en werkwijze van de arrondissementsrechtbank:
Rechtspraak in Drenthe, red. R.H. Alma en W.E. Goelema, Groningen 1995.
Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, red. R. Huijbrecht, Den Haag 1989.
Het archief van de rechtbank, voor zover overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe, is als volgt beschreven:
1838-1877 zie toegang 0106
1877-1929 zie toegang 0107
1930-1939 zie toegang 0829
1940-1949 zie toegang 0830
Het hier beschreven blok 1930-1939 is in 1999 overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe. Het is bewerkt volgens de vigerende vernietigingslijst.

Kenmerken

Datering:
1926-1985
Beschrijving:
Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0829 Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939
VERKORT:
NL-AsnDA, 0829