U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

Kranten (Drents Archief)

Uw zoekacties: Kranten
Kranten
beacon
1  zoekresultaat
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1886-04-05; p. 6
Naam krant:
Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant
Datum:
1886-04-05
Pagina:
6
Jaar:
1886
RECHTSZAKEN . In de corr . zitting van het hof te Leeuwarden , gepresideerd door den heer mr . W. Terpstra , is een hooger beroep behandeld , ingesteld door A. B. , 19 jaren , der Rechtbank te Winschoten , waarbij hij arbeider te Ter Apelkanaal , van een vonnis wegens eenvoudige moedwillige mishande ling is veroordeeld tot 5 maanden celstraf . onderhoud , benevens de tractementen der onderwijzers , kwamen voor rekening van het Rijk . Ik neem aan , dat in algemeene trekken bekend is wat het eigenlijk doel is , dat de Maatschappij van Weldadigheid zich tegen woordig voor oogen stelt . Wat kranten voor kranten zijn , ' t is om te klagen , ( bis . ) Zij spreken voor waarheid en In den nacht van 26 op 27 Dec. j.l. , ongeveer ten 12 ure , stond N. Lammerts met zijn meisje op de straat te Ter Apel kanaal , toen bekl . , uit een tapperij komende , vroeg , > hoeveel meiden hebt gij ? Op zijn antwoord > één maakte bekl . twist met hem . Toen kwam de broeder van Dit onderwerp is reeds zoo dikwijls behan deld , dat het m . i . overbodig zou zijn hierop bekl . , F. B. , er bij en zei , wat gij van nader terug te komen . Dat ik niettegenstaande mijn broer wilt hebben , kunt gij van mij deze onderstelling toch nog de aandacht van krijgen . < Lammers zei , » ik wil geen ruzie , Uwe lezers waag in te roepen , is , wijl ik de schappij van Weldadigheid veel te zien en want ik moet voor jou al 21 dagen in de kast . < . Daarop greep F. B. , hem aan ; ze werden handgemeen , vielen op den grond en F. B. sneed Lammerts , volgens dezen , recht alle dagen , ( bis . ) En achteraan geven ze , ' t is ongehoord , Voor geld aan de leugens der kwakzalvers ' t woord , ( bis . ) JUDELS , redivivus . Niets voor niets . Een jonge moeder driemaal in zijn rug , waardoor hij drie Inam een kindermeisje aan voor haar kind- geringe wondjes bekwam . Weer opstaande , zinnen , welke tot de bevolking der Maat- uitgebreide instelling van weldadigheid groote gymnasium te Amsterdam , heeft tegen r
Gevonden alinea's: 1