Rangen en Standen

Johannes van Lier behoorde tot de rijke burgerij. In dit boekje schreven zijn vrienden mooie gedichten voor hem. Meestal in het Nederlands, maar soms ook in het Frans. Dat was de taal voor de rijken.