Excerpt: Rijk blijft inhoudelijk en financieel betrokken bij het Drents Archief
Maurice Hoogeveen, voorzitter Algemeen Bestuur Drents Archief, ondertekent het convenant

Rijk blijft inhoudelijk en financieel betrokken bij het Drents Archief

2 februari 2024

Op donderdag 1 februari jl. hebben staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper-van Koolwijk, Algemeen Rijksarchivaris Afelonne Doek en de voorzitters van tien Regionale Historische Centra (RHC) een bestuursconvenant ondertekend voor langdurige samenwerking tussen de RHC’s en het Rijk. Het convenant was noodzakelijk in verband met de veranderingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt. Vanaf dat moment maakt het Rijk niet langer deel uit van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Namens het Drents Archief Maurice Hoogeveen, voorzitter van het Algemeen Bestuur, het convenant.

Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk over het belang van provinciale archieven: ‘De RHC’s zijn sinds enkele decennia dé centrale plek waar lokale, regionale en rijksarchieven samenkomen en geven daarmee een rijk en belangrijk beeld van de Nederlandse geschiedenis. Zij zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot stabiele en toegankelijke centra voor zowel de professional als voor het brede publiek.’

Corinne Rodenburg, directeur van het Drents Archief is ook blij met de samenwerking: ‘De ondertekening van het bestuursconvenant door de staatssecretaris betekent voor het Drents Archief dat wij blijvend het beheer toegewezen krijgen van de rijkscollectie in Drenthe en daarvoor ook de financiële middelen van het Rijk blijven ontvangen. Daardoor kunnen wij dit belangrijke erfgoed, waartoe bijvoorbeeld het archief van de Koloniën van Weldadigheid behoort, toegankelijk maken en houden voor het publiek. In Drenthe maar ook daarbuiten.’

Foto onder: aanwezigen tijdens ondertekenen van het convenant, met in het midden directeur van het Drents Archief, Corinne Rodenburg. (Foto: Kim Krijnen)