Excerpt: 'De goede werken van de zusters in Assen'
Pentekening van de Brink te Assen, gemaakt door Hendrik Tavenier, naar een oudere tekening door Cornelis Pronk. Rechts het oude Landshuis en op het plein ervoor een aantal personen en vee.

31 januari 2024

Collega Luc den Hartog dook weer in onze archieven en schreef een nieuw blog. Dit keer gaat het over het Cisterciënzerklooster Maria in Campis in Assen.

Roemruchtig klooster

'Het statige gebouw van het Drents Archief, van waaruit ik dit blog schrijf, staat tegenwoordig op deze locatie. De bewaard gebleven dertiende-eeuwse kloostergang zou deel uit gaan maken van de bouwplannen van rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst (1844-1906). Deze stortte echter in tijdens de werkzaamheden. Eén dapper muurtje hield stand, en geniet nu bekendheid als de oudste muur van Assen. Hoe zat het ook alweer met het roemruchtige klooster?'

Afbeelding: Pentekening van de Brink te Assen, gemaakt door Hendrik Tavenier, naar een oudere tekening door Cornelis Pronk. Rechts het oude Landshuis en op het plein ervoor een aantal personen en vee. Collectie Van Weydom Claterbos, Drents Archief.