Excerpt: Waterschap Drents Overijsselse Delta toegetreden, Tynaarlo volgt in 2025

3 juli 2024 

WDODelta en gemeente Tynaarlo in gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling (GR) van het Drents Archief breidt uit met twee nieuwe partners. Op 1 juli trad het Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) toe tot de GR en het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in onze provincie. In januari 2025 volgt de gemeente Tynaarlo. Dankzij deze uitbreiding blijft het Drents Archief ook in de toekomst de plek waar historische documenten en bronnen uit de Drentse geschiedenis worden bewaard, beheerd en ontsloten voor publiek. Dit geldt ook voor recente, digitale informatie. Nieuwe partners waren nodig na het aangekondigde vertrek van het Rijk uit de regeling, dit gepland staat voor 2026. De gemeente Assen maakt al onderdeel van de GR en blijft dat ook doen.

Directeur Corinne Rodenburg is blij met de toetreding van de nieuwe partners: “Als Drents Archief staan we voor het Drentse erfgoed en het is geweldig dat we partners hebben gevonden die dat samen met ons uitdragen. Hiermee zijn we in de regio een sterk en stabiel historisch centrum waar iedereen terecht kan voor het doen van historisch onderzoek. Daarnaast zetten wij belangrijke stappen op het gebied van digitale archivering. Met ons e-depot faciliteren wij overheden en organisaties om hun digitale informatie ook in de verre toekomst raadpleegbaar te houden voor hun inwoners en andere geïnteresseerden: ons toekomstige erfgoed.”

Mogelijk meer partners dankzij nieuwe Archiefwet

Naast WDODelta en de gemeente Tynaarlo is het Drents Archief met andere Drentse overheidsinstellingen in gesprek over toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Rodenburg: “Vanaf 2026 moeten overheden voldoen aan herziene archiefwetgeving en het is logisch om de uitvoering daarvan bij het Drents Archief te beleggen.” Zo wordt in de nieuwe Archiefwet de overbrengingstermijn van archieven teruggebracht van twintig jaar naar tien jaar. Daarmee wordt (digitale) informatie veel sneller openbaar. De afgelopen jaren voerde het Drents Archief diverse pilots uit om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarnaast verplicht de wet overheidsinstellingen een archivaris aan te stellen. Het Drents Archief kan deze archivaris leveren aan gemeenten die geen eigen archivaris in dienst hebben. 

Geheugen van Drenthe

Het Drents Archief is het geheugen van Drenthe. Het archief beheert authentieke analoge en digitale bronnen van overheden, particulieren en bedrijven in Drenthe. Ook draagt  het zorg voor het behoud en de toegankelijkheid van waardevol erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties. En dat al bijna 200 jaar.