Excerpt: Inventarisatie-onderzoek Drents Museum, Drents Archief en Het Drentse Landschap

11 september 2020

Op vrijdag 11 september 2020 hebben het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap de publicatie Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe gepresenteerd. Exact 137 jaar geleden kwam Vincent van Gogh met de trein vanuit Den Haag aan op het station in Hoogeveen. Drie maanden verbleef de wereldberoemde kunstenaar dat najaar van 1883 in Drenthe. De publicatie is het resultaat van een wetenschappelijk inventarisatie-onderzoek dat experts van de drie Drentse organisaties gezamenlijk hebben verricht naar sporen die Van Gogh tijdens zijn verblijf heeft achtergelaten. Een van de locaties - de boomgaard met de lindeboom in Zweeloo - was vanmiddag het decor van de presentatie, waar gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe het eerste exemplaar ontving.

Schilderijen, tekeningen, brieven en locaties

Naar het voorbeeld van Van Gogh Brabant hebben het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar de locaties die Van Gogh bezocht heeft, die een rol spelen in zijn werk en/of die hem geïnspireerd hebben. Zo is er zowel vanuit kunsthistorisch als vanuit historisch en ruimtelijk oogpunt naar bronnen en kaartmateriaal uit de Drentse periode van Van Gogh gekeken. Het onderzoeksteam heeft het kleine Drentse oeuvre van vijf schilderijen, circa vijftien tekeningen en een reeks brieven onderzocht. Verder is er veldonderzoek gedaan, zijn experts ter plaatse geraadpleegd en werden bestaande publicaties bestudeerd.

Vijftien locaties

Met het onderzoek en de publicatie - mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Drenthe -  zijn nu vijftien locaties in kaart gebracht. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het relatief onbekende verhaal van Van Gogh in Drenthe bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Een bijzonder dossier vormde het kerkhof in de omgeving van Hoogeveen, door Van Gogh beschreven en geschetst in een brief aan zijn broer Theo. Er zijn steeds twee plekken in beeld geweest: Hollandscheveld en Pesse. Het onderzoeksteam op basis van uitgebreid veld- en bronnenonderzoek heeft geconcludeerd dat het de begraafplaats in Pesse betreft.

Startpunt vervolginitiatieven

De drie organisaties hopen dat Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe het startpunt is om verdere initiatieven te ontwikkelen om Van Goghs Drentse erfgoed te behouden voor de toekomst. En dat het bovendien de aanzet is om een zo groot mogelijk nationaal en internationaal publiek te enthousiasmeren voor Van Goghs periode in Drenthe. Voor de uitgave heeft het onderzoeksteam de resultaten laten toetsen door experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Kijk voor meer informatie over Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe op www.vangoghindrenthe.nl.

Download de publicatie 'Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe'. (pdf, 13Mb)