Excerpt: 'Erica. Jaarboekje van de maatschappij van Weldadigheid' online
De krantenwebsite Delpher heeft een mooie nieuwe aanwinst. Vanaf nu zijn uitgaven van 'Erica. Jaarboekje van de Maatschappij van Weldadigheid' er te vinden. Deze verschenen in de periode van 1865 tot 1908. De eerste boekjes werden gedrukt bij G. Hovens Gréve in Steenwijk en daarna bij D.B. Centen in Amsterdam.

Het doel van 'Erica' was tweeledig: enerzijds een bredere belangstelling creëren voor de Maatschappij van Weldadigheid en anderzijds misverstanden die bij veel mensen omtrent de koloniën bestonden, wegnemen. Naast de artikelen die over de Maatschappij gingen, werden in het jaarboekje diverse literaire bijdragen opgenomen. Ook een groot aantal Drentse schrijvers schreef er poëzie of proza voor, zoals A.L. Lesturgeon, P.C.J. Meys. H. Houwink Rz. en J. Pol. Vanaf 1895 liep de belangstelling voor het jaarboekje terug, na 1908 werd de uitgave definitief gestaakt.

De uitgaven van 'Erica. Jaarboekje van de Maatschappij van Weldadigheid' vormen een mooi tijdsbeeld en aanvulling voor onderzoekers naar en andere geïnteresseerden in naar de Koloniën.

Bekijk 'Erica' nu op Delpher.