Excerpt: ‘Een van de parels van het Drents Archief’ officieel overgedragen
Overdracht archief Maatschappij van Weldadigheid, foto: Yolanda Visser

21 november 2023

Meer dan duizend mappen, registers en dozen heeft de Stichting Maatschappij van Weldadigheid op 21 november geschonken aan het Drents Archief. Het omvangrijke archief bestaat onder meer uit bevolkingsregisters van kolonisten, kaarten, plattegronden en talloze tekeningen van kolonistenwoningenwoningen en andere gebouwen rond 1900.  

Omvangrijke en belangrijke bronnen 

Anneke Haarsma, voorzitter en Arie van der Spek, secretaris-penningmeester van het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid en Corinne Rodenburg, directeur van het Drents Archief, tekenden het overdrachtsdocument. Rodenburg: “Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is met recht een van de parels in ons archief. We zijn ontzettend blij dat het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid besloten heeft om deze omvangrijke en belangrijke bronnen te schenken aan het Drents Archief.” 
 

Duurzaam en toegankelijk bewaren

Het archief uit de periode na 1859 was al bijna veertig jaar in beheer van het Drents Archief. Jaarlijks maken duizenden bezoekers, zowel online als in de studiezaal, er gebruik van. Voor de Maatschappij van Weldadigheid betekent het dat haar archief duurzaam onder de juiste omstandigheden in het Drents Archief bewaard zal blijven en goed wordt gecatalogiseerd. Dit draagt samen met de verbetering van de toegankelijkheid voor het publiek bij aan het behoud van het cultuur-historische erfgoed. 

Foto's: Yolanda Visser